neděle 25. prosince 2011

Máslová krize v Norsku / Butter krise i Norge

Současná máslová krize v Norsku je jen další ukázka, že je něco prohnilého "ve státě dánském" tedy vlastně v Evropské unii. jak je možné, že na jednu stranu se u nás zdecimoval cukrovarnická průmysl a na druhé straně je v Norsku v podstatě udržován monopol jedné firmy na výrobu másla podporovaný státem formou cla ve výši 80%? Zahraniční dodavatelé by na norský trh samozřejmě rádi dodali potřebné množství másla. Na to Norské firmy reagovali s nevolí.


NOR:
Den nåværende krisen i Norge smør er bare et eksempel på at noe er råttent "i staten Danmark" er faktisk i den europeiske union. hvordan er det mulig at på den ene siden, i vårt desimert sukker industrien og på den andre siden, i Norge i utgangspunktet opprettholdt et monopol av ett selskap for produksjon av smør,sponset av staten plikt på 80%? Utenlandske leverandører til det norske markedet ville selvsagt gjerne levere den nødvendige mengden av smør. Det norske selskapetsom reagerte med forferdelse.ENG:
The current crisis in Norway butter is just another example that something is rotten "in the state of Denmarkis actually in the European Union. how is it possible that on the one hand, in our decimated the sugar industry and on the other hand, Norway isbasically maintained a monopoly of one company for the production of butter,sponsored by the State duty of 80%? Foreign suppliers to the Norwegian marketwould obviously like to deliver the required amount of butter. The Norwegian companythat reacted with dismay.(Translated by Google)

Žádné komentáře:

Okomentovat